Title
Bespreking arrest gerecht van eerste aanleg, zaak T-513/93, CNSD/Commissie
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
2000-2001(2001) , p. 751-752
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle