Publication
Title
Uitputting van het merkrecht: de problematische invulling van het toestemmingsvereiste
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht. - Gent
Publication
Gent : 2001
ISSN
0772-8050
Volume/pages
(2001), p. 236-237
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 26.03.2016
To cite this reference