Title
Bespreking arrest gerecht van eerste aanleg, 28 april 1999, zaak T-221/95, Endemol t. Commissie
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
1999-2000(2000) , p. 1308-1309
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle