Title
Bespreking arrest gerecht van eerste aanleg, 25 maart 1999, zaak T-102/96, Gencor Ltd. t. Commissie
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
1999-2000(1999) , p. 310-311
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle