Publication
Title
Hoe vaal was de Veluwe?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Naamkunde : mededelingen van het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie te Leuven en het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam. - Leuven, 1969 - 2010
Publication
Leuven : 2000
ISSN
0167-5257
Volume/pages
32:3-4(2000), p. 155-18
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 06.03.2018