Title
J. Van Loon: De ontstaansgeschiedenis van het begrip 'stad': een bijdrage van de diachrone semantiek tot de sociaal-economische geschiedenis van Noord-West-Europa, inzonderheid van de Nederlanden. Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde, 2000, 277 p., ill. ISBN 90-72474-30-9
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences
Publication type
review
Publication
Leuven ,
Source (journal)
Naamkunde : mededelingen van het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie te Leuven en het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam. - Leuven, 1969 - 2010
Volume/pages
32(2000) :3-4 , p. 221-229
ISSN
0167-5257
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)