Publication
Title
J. Van Loon: De ontstaansgeschiedenis van het begrip 'stad': een bijdrage van de diachrone semantiek tot de sociaal-economische geschiedenis van Noord-West-Europa, inzonderheid van de Nederlanden. Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde, 2000, 277 p., ill. ISBN 90-72474-30-9
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Naamkunde : mededelingen van het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie te Leuven en het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam. - Leuven, 1969 - 2010
Publication
Leuven : Instituut voor Naamkunde , 2000
ISSN
0167-5257
Volume/pages
32 :3-4 (2000) , p. 221-229
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 26.06.2021