Publication
Title
J. Van Loon: De ontstaansgeschiedenis van het begrip 'stad': een bijdrage van de diachrone semantiek tot de sociaal-economische geschiedenis van Noord-West-Europa, inzonderheid van de Nederlanden. Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde, 2000, 277 p., ill. ISBN 90-72474-30-9
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Naamkunde : mededelingen van het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie te Leuven en het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam. - Leuven, 1969 - 2010
Publication
Leuven : 2000
ISSN
0167-5257
Volume/pages
32:3-4(2000), p. 221-229
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 06.03.2018