Publication
Title
Allergie: definities, begripsomschrijving, allergenen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Jaarboek 1992 / Vereniging voor het Onderwijs in de Biologie [edit.]
Publication
Oostmalle : De Sikkel , 1992
Volume/pages
p. 137-149
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference