Publication
Title
De berechting van oorlogsmisdadigers: hoe wordt een efficiënt vangnet geweven?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Zoeklicht : viermaandelijks tijdschrift voor internationaal humanitair recht / Rode Kruis Vlaanderen. - Brussel, 1992 - 2004
Publication
Brussel : Rode Kruis-Vlaanderen , 1999
ISSN
1372-6498
Volume/pages
24 (1999) , p. 8-11
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference