Publication
Title
De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Bestendig handboek vennotschap en aansprakelijkheid / Oevelen, van, A. [edit.]
Publication
Antwerpen : Kluwer , 2000
ISBN
978-9046500453
Volume/pages
p. 281-354
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference