Publication
Title
Over de niet zo beperkte mogelijkheden om strafrechtelijk beslag bij derden te leggen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Recente arresten van het Hof van Cassatie / België. Hof van Cassatie. - Gent, 1992 - 2001
Publication
Gent : 2000
Volume/pages
2000, p. 329-333
Note
General: Noot onder Cass. 15 februari 2000
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference