Publication
Title
Het Hof van Cassatie over de huurderaansprakelijkheid brand: zijdelingse overwegingen over de rechtstreekse vordering
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2001
ISSN
1782-3463
Volume/pages
2000-2001, p. 1418-1421
Note
General: Noot onder Cass. 22 september 2000
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference