Publication
Title
Samengaan van internering en inobservatieneming
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2001
ISSN
1782-3463
Volume/pages
2000-2001 , p. 1069
Note
Noot onder Corr. Kortrijk 26 mei 1999 en Vred. Menen 10 september 1999
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference