Title
De termijnregeling inzake de rappelbriefprocedure volgens art. 55, §2, stedenbouwwet en volgens art. 124 e.v. van het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999De termijnregeling inzake de rappelbriefprocedure volgens art. 55, §2, stedenbouwwet en volgens art. 124 e.v. van het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2000), p. 1236-1238
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle