Publication
Title
De termijnregeling inzake de rappelbriefprocedure volgens art. 55, §2, stedenbouwwet en volgens art. 124 e.v. van het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2000
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2000) , p. 1236-1238
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference