Title
De termijnregeling inzake de rappelbriefprocedure volgens art. 55, §2, stedenbouwwet en volgens art. 124 e.v. van het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2000) , p. 1236-1238
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle