Publication
Title
Verhuring van een huis dat de huurder gebruikt voor zijn beroepswerkzaamheid: hogere belastbaarheid in hoofde van de verhuurder: wie draait ervoor op
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Fiscale actualiteit
Publication
2000
Volume/pages
41(2000), p. 3-6
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference