Publication
Title
De heelkundige praktijk in de 16de eeuw: "een scientie, welcke allen anderen in estime te boven ghaet"
Author
Language
Dutch
Source (book)
Ziek of gezond ten tijde van Keizer Karel: Vesalius en de gezondheidszorg in de 16de eeuw / Hee, van, R. [edit.]
Publication
Gent : Academia Press , 2000
Volume/pages
p. 197-226
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference