Publication
Title
Financiële derivaten: hoe enkel een beheerst gebruik tot risicobeheersing leidt!
Author
Language
Dutch
Source (book)
Accountancy in beweging: liber amicorum aangeboden aan prof. dr. Hilda Theunisse ter gelegenheid van haar afscheid als gewoon hoogleraar aan het Universitair Centrum Antwerpen. - Leuven, 2001
Publication
Leuven : Garant, 2001
ISBN
90-441-1214-7
Volume/pages
p. p. 101-125
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference