Publication
Title
Een kritische bespreking van het neo-classicisme volgens Daniel M. Hausman: introspectie en cirkelfundering
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nieuw tijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel. - Brussel, 1988 - 2002
Publication
Brussel : 1996
ISSN
0775-440X
Volume/pages
9:2(1996), p. p. 122-137
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference