Publication
Title
Technisch verslag bij de survey TOR98: deel 2: algemene beschrijving, frequenties, codeboek en vragenlijst
Author
Language
Dutch
Source (series)
TOR working paper , 1998/23
Publication
Brussel : Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Sociologie, 1998
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference