Publication
Title
Genetische aanleg, vroege evenementen en prenatale sensibilisatie van allergie
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschr. Belg. kinderarts
Publication
2000
Volume/pages
2 (2000) , p. 135-138
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference