Publication
Title
Com putem ridica performantele cognitive ale copiilor cu situatii defavorizante si a celor cu tulburari de dezvoltare in cadrul unui invâtâmânt inclusiv
Author
Language
Romanian
Publication
Cluj : Universitatea Babes-Bolyai , 2000
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference