Publication
Title
Activering van het inflammatiesysteem : een andere kijk op de etiologie van depressie
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Publication
Leuven : 2000
ISSN
0371-683X
Volume/pages
56(2000), p. 549-556
UAntwerpen
Faculty/Department
Project info
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 03.12.2014
To cite this reference