Title
Verlies van genetische variatie bij zeldzame en bedreigde inheemse vissoorten: omvang, consequenties en maatregelenVerlies van genetische variatie bij zeldzame en bedreigde inheemse vissoorten: omvang, consequenties en maatregelen
Author
Faculty/Department
Faculty of Sciences. Biology
Research group
Systemic Physiological and Ecotoxicological Research (SPHERE)
Behavioural Ecology & Ecophysiology
Evolutionary ecology group (EVECO)
Department of Biology
Publication type
report
Publication
Brussel :Vlaamse Gemeenschap, [*]
Volume/pages
156 p.
1
General
Eindverslag van project VLINA 99/03; studie uitgevoerd voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap binnen het kader van het VLINA ; met bijlagen
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle