Publication
Title
Verlies van genetische variatie bij zeldzame en bedreigde inheemse vissoorten: omvang, consequenties en maatregelen
Author
Language
Dutch
Publication
Brussel : Vlaamse Gemeenschap, 2001
Volume/pages
156 p.
Note
General: Eindverslag van project VLINA 99/03; studie uitgevoerd voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap binnen het kader van het VLINA ; met bijlagen
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference