Publication
Title
't Huis der gezinnen: de vroegste ouder-kindrelatie als terrein voor preventieve ontwikkelingsbegeleiding en opvoedingsondersteuning
Author
Language
Dutch
Source (book)
Het moederland? De vroegste relatie tussen moeder en kind in de psychoanalytische therapie / Vliegen, Nicole [edit.]
Publication
Leuven : Acco , 2001
Volume/pages
p. 121-135
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference