Publication
Title
Nieuwkomers op het middenveld: nieuwe sociale bewegingen als actoren in het Belgisch politiek systeem: de vrouwenbeweging en de milieubeweging in Vlaanderen
Author
Language
Dutch
Publication
Brussel : Vrije Universiteit Brussel , 1997
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference