Publication
Title
Nieuwe sociale bewegingen en de transformatie van de Belgische samenleving
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Vorming Vlaanderen: tijdschrift voor volwasseneneducatie / Vlaams Centrum voor Volksontwikkeling. - Brussel, 1985 - 2003
Publication
Brussel : Vlaams Centrum voor volksontwikkeling , 1997
ISSN
0773-6150
Volume/pages
12 :4 (1997) , p. 251-260
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference