Publication
Title
Onderzoek naar determinanten voor de plaats waar palliatieve patiënten verblijven
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nederlands tijdschrift voor palliatieve zorg. - Utrecht, 2000 - 2009
Publication
Utrecht : 2001
ISSN
1567-4282
Volume/pages
2 :2 (2001) , p. 31-37
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference