Publication
Title
Onderzoek naar determinanten voor de plaats waar palliatieve patiënten verblijven
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nederlands tijdschrift voor palliatieve zorg. - Utrecht, 2000 - 2009
Publication
Utrecht : 2001
ISSN
1567-4282
Volume/pages
2:2(2001), p. 31-37
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 23.12.2015
To cite this reference