Publication
Title
Het milieubeleid van de Verenigde Naties: van Stockholm 1972 tot Rio de Janeiro 1992
Author
Language
Dutch
Source (book)
De aarde beheren: naar duurzame ontwikkeling en ecologische veiligheid / Aspeslagh, Rob [edit.]
Publication
Assen : Van Gorcum , 1992
Volume/pages
p. 15-23
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 22.08.2023
To cite this reference