Publication
Title
Neerlegging en openbaarmaking van geconsolideerde gegevens door Belgische ondernemingen: wettelijk kader en empirische toets
Author
Language
Dutch
Source (series)
Dossier praktijkgids voor de geconsolideerde jaarrekening
Publication
Brussel : Ced-Samsom, 2001
Volume/pages
73 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference