Publication
Title
Economische aspecten van borstkankerscreening: een overzicht van de literatuur
Author
Language
Dutch
Source (book)
Handboek gezondheidseconomie: aflevering 13
Publication
Deventer : Kluwer, 2001
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference