Publication
Title
De invloed van de eigen betalingen door de patiënt op de toegang tot de medische zorg: het economisch denkkader
Author
Language
Dutch
Source (book)
Sociale grondrechten als bakens voor een vernieuwd sociaal recht: liber americorum professor Maxime Stroobant / Limbergen, van, G. [edit.]
Publication
Gent : Mys & Breesch , 2001
ISBN
90-5462-446-9
Volume/pages
p. p. 225-235
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference