Publication
Title
De plaats van René Girard in de hedendaagse filosofie
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Filosofie : tweemaandelijks tijdschrift van de Stichting Informatie Filosofie. - Best, 1991, currens
Publication
Best : 2001
ISSN
0925-9449
Volume/pages
11:4(2001), p. 6-15
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference