Publication
Title
Aanpak van een "apparent life-threatening event" (ALTE) bij zuigelingen
Author
Institution/Organisation
Werkgroep voor Studie en Preventie van Infantiele Mortaliteit in Vlaanderen
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Publication
Leuven : 2001
ISSN
0371-683X
Volume/pages
57:20(2001), p. 1415-1424
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference