Publication
Title
Wetboek publiek recht; 2: bestuurshandelingen, schuldvorderingen en schulden, provincie en gemeente, openbare diensten en overheidsbedrijven
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : MAKLU , 2001
ISBN
90-6215-781-5
Volume/pages
477 p.
Edition
4 ed.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference