Publication
Title
De sociale minima in de actieve welvaartsstaat: over de eerste en tweede orde doelstellingen van de sociale zekerheid
Author
Language
Dutch
Source (series)
CSB-berichten / Centrum voor Sociaal Beleid , 2001:05
Publication
Antwerpen : UFSIA , 2001
Volume/pages
16 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference