Title
Kan de beoordeling van "general movements" een bijdrage leveren in het vroegtijdig voorspellen van de psychomotore ontwikkeling van prematuren?
Author
Faculty/Department
Faculty of Medicine and Health Sciences
Publication type
article
Publication
Source (journal)
Tijdschrift voor de Belgische kinderarts
Volume/pages
3(2001) :4 , p. 234-236
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)