Title
Kan de beoordeling van "general movements" een bijdrage leveren in het vroegtijdig voorspellen van de psychomotore ontwikkeling van prematuren?Kan de beoordeling van "general movements" een bijdrage leveren in het vroegtijdig voorspellen van de psychomotore ontwikkeling van prematuren?
Author
Faculty/Department
Faculty of Medicine and Health Sciences
Research group
Faculteit Geneeskunde
Publication type
article
Publication
Source (journal)
Tijdschrift voor de Belgische kinderarts
Volume/pages
3(2001):4, p. 234-236
1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)