Publication
Title
Uitdagingen voor het armoede- en sociaal beleid aan het begin van de 21ste eeuw
Author
Language
Dutch
Source (book)
Armoede en sociale uitsluiting: jaarboek 2001 / Vraken, Jan [edit.]
Publication
Leuven : Acco , 2001
ISBN
90-5130-386-6
Volume/pages
p. 285-289
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference