Publication
Title
Laudatio voor de laureaat van de leerstoel Rector Dhanis, prof. em. Van Neste S.J., uitgesproken door de voorzitter van de leerstoel, Rector Carl Reyns op 8 mei 2001
Author
Language
Dutch
Source (book)
Van klinische ethiek to biorecht / Neste, Van, F. [edit.]
Publication
Leuven : Peeters , 2001
ISBN
90-429-1073-9
Volume/pages
p. 481-486
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference