Publication
Title
Een bibliotheek in dienst van Ruusbroec en zijn Genootschap te Antwerpen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Vlaanderen : tweemaandelijks tijdschrift voor kunst en cultuur / Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond. - Roeselare, 1966 - 2002
Publication
Roeselare : 2001
ISSN
0042-7683
Volume/pages
50 :5 (2001) , p. 20-24
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference