Publication
Title
Spreken in eigen naam: primitiviteit, woord en taaldaad bij Søren Kierkegaard
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor filosofie / Hoger Instituut voor Wijsbegeerte [Leuven] - Leuven, 1962, currens
Publication
Leuven : Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, 2001
ISSN
1370-575X
Volume/pages
63:1(2001), p. 7-31
ISI
000170312700002
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Web of Science
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.04.2019
To cite this reference