Publication
Title
Het dorp, deel van het probleem of deel van de oplossing? Informele hulpnetwerken in twee NIcaraguaanse dorpen
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : IDPM , 2000
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference