Publication
Title
Het dorp, deel van het probleem of deel van de oplossing? Informele hulpnetwerken in twee NIcaraguaanse dorpen
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : IDPM, 2000
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 23.12.2015
To cite this reference