Publication
Title
E. de Jongh. Dankzij de tiende muze: 33 opstellen uit Kunstschrift. Leiden, Primavera Pers, 2000. 232 pp. ISBN 90-74310-65-6
Author
Language
Dutch
Source (journal)
De zeventiende eeuw : cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief. - Deventer, 1985 - 2016
Publication
Deventer : 2001
ISSN
0921-142X [print]
2212-7402 [online]
Volume/pages
17(2001), p. 224
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference