Publication
Title
Kapitaalinkomsten, meerwaarden en de bedrijfsfiscaliteit in België
Author
Language
Dutch
Source (book)
Mogelijkheid en wenselijk van een kapitaalinkomstenbelasting of een vermogensbelasting / Pacolet, J. [edit.]
Publication
Leuven : KUL , 2000
Volume/pages
p. p. 103-116
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference