Publication
Title
Verspreiding van de Euraziatische rode eekhoorn (Sciurus vulgaris L. 1758) in het Brussels Hoofdstedellijk Gewest
Author
Language
Dutch
Publication
Brussel : Brussels Instituut voor Milieubeheer, 2001
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 23.12.2015
To cite this reference