Publication
Title
Met rede ontleed, de rede ontkleed: opstellen aangeboden aan Fons Heyvaert ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag
Author
Language
Dutch
Publication
Gent : Mys & Breesch , 2002
ISBN
90-5462-448-5
Volume/pages
291 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference