Publication
Title
Effect van pentoxifylline op het in vitro fertilizerend vermogen van humane zaadcellen in geval van semendysfunctie
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Annalen van de Vereniging voor Fertiliteitsstudie. - Place of publication unknown
Publication
Place of publication unknown : 1992
Volume/pages
(1992)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference