Publication
Title
Naar een Vlaamse justitie? De deferalisering van het gerecht
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Advocare : juridisch cahier / Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel. - Brussel
Publication
Brussel : 2001
ISSN
1375-7873
Volume/pages
(2001)
Note
Openingsrede balie Mechelen 7 oktober 2000
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference