Publication
Title
Het verrichten van rechtshandelingen door middel van nieuwe telecommunicatiemiddelen: de nieuwe wetsbepalingen ingekaderd in de algemene leer van de kennisgeving
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2001
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2001/2002), p. 433-447
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference