Publication
Title
De omzetting van Europese regelgeving in België: een terreinverkenning van de problematiek en een bespreking van het Belgsiche falen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Jaarboek / Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid. - Brussel
Publication
Brussel : 2001
Volume/pages
(2001), p. 82-96
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference