Publication
Title
Erycius Puteanus (Honorius van den Born) Sedigh leven, daghelycks broodt (1639). Ingeleid en toegelicht door Hugo Dehennin. Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 1999
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Bijdragen tot de geschiedenis. - Antwerpen, 1922 - 2005
Publication
Antwerpen : 2001
ISSN
0006-2286
Volume/pages
84 (2001) , p. 558-560
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference