Publication
Title
Effecten van antihypertensiva op het kind
Author
Language
Dutch
Source (book)
Proceedings Congres Verloskunde in de Niet-universitaire Praktijk. Preventie Morbiditeit en Mortaliteit Antenataal anno 1992 / Slager, E. [edit.]
Publication
s.l. : 1992
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference